Telefón: 041/7637648
E-mail: skrkonalojz@lemont.sk

Kontakt

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodný názov: LEMONT – SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 586
Prevádzka: Škultétyho 1, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca: Alojz Škrkoň, riaditeľ a konateľ spoločnosti Ing. Štefan Škrkoň, konateľ spoločnosti
IČO: 316 000 42
IČ DPH: SK2020442600
Telefón: 041/7637648
Fax: 041/7001046
E-mail: skrkonalojz@lemont.sk

Mapa

Zobraziť Lemont na väčšej mape

Copyright