Telefón: 041/7637648
E-mail: skrkonalojz@lemont.sk

O spoločnosti

PROFIL SPOLOČNOSTI

 
Firma LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.12. 1993 so sídlom vo Veľkom Rovnom č. 586 s prevádzkou v Žiline na Škultétyho 1, kde má vybudovaný areál s administratívnou budovou, výrobnými dielňami (zámočnícka a stolárska), prevádzkovými skladmi, ktoré využíva ako aj zariadenie staveniska v rámci stavieb regiónu Žiliny.

Firma je stavebným podnikom, ktorého základnou činnosťou sú dodávky stavebných a montážnych prác „NA KĽÚČ“. Firma zaisťuje dodávky stavebných objektov od spracovania návrhu-štúdie, zhotovenia projektovej dokumentácie, realizáciu vlastnej stavby, včetne dodávok vnútorného vybavenia.
Celkový stav našich pracovníkov a ich profesijné zloženie je zostavené tak, aby sme mohli vykonávať rôzne druhy stavebných prác na kľúč.

Firma je solventná, nemáme žiadne záväzky voči štátu, ani iným firmám. Neustále zvyšujeme kvalitu našej práce a stavby realizované našou firmou sú kvalitné.

Za obdobie od vzniku firmy sme realizovali stavebné práce aj v zahraničí. V rokoch 1994-1996 sme pracovali v Kazachstane, v rokoch 1996 -1997 v Českej republike, t. č. pracujeme na rôznych miestach Slovenskej republiky.

Rozvojový program firmy je už od jej vzniku založený na serióznosti a perspektíve firmy tak, aby mohla uspieť v náročných podmienkach stavebných podnikateľských subjektov na Slovensku, ale aj v zahraničí.

O správnom smerovaní firmy svedčia aj každoročné hospodárske výsledky – zisky spoločnosti, stabilizácia pracovníkov a vytváranie kvalitných podmienok pre našich zamestnancov, či už vlastnými priestormi pre kancelárie s ubytovňou pre vlastných pracovníkov, alebo vo zvyšovaní technickej vybavenosti firmy.

Copyright